INPLANTS

Størrelse: 59,4 x 42 cm. Sort tusj på papir

Størrelse: 59,4 x 42 cm. Sort tusj på papir

Størrelse: 59,4 x 42 cm. Sort tusj på papir

Størrelse: 59,4 x 42 cm. Sort tusj på papir

Størrelse: 59,4 x 42 cm. Sort tusj på papir

59,4 x 42 cm. Sort tusj på papir

Størrelse: 59,4 x 42 cm. Sort tusj på papir

 

Dette prosjektet består av en serie tegninger og en serie objekter (se installasjon).

Tittelen kan fungere som et bilde på det kunstige som langsomt blir en del av det naturlige.
Samtidig er den et bilde på de stadig pågående organiske prosesser i planter og annet liv.