Alle trær gror forskjellig

Størrelse: 100 x 70 cm. Sort tusj på papir

 

 

 

 

 

Alle trær gror forskjelliger er en serie tegninger som handler om transformasjon. En av transformasjonsprosessene bildene forteller om, er min egen oppvekst hvor stedet Rollag har vært viktig. Denne bygda har vært min families faste feriested og ferieopplevelsene i Rollag har festet seg som bilder og stemninger i erindringen.

En parallell fortelling handler om naturen og om trær som vokser. Trær utvikler seg alle forskjellig ut i fra hvilke vekstmuligheter de får – alle grener går i sin bestemte retning og fyller sin bestemte plass.