Svart på hvitt

Størrelse: 70 x 100 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 70 x 100 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 70 x 100 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 42 x 59,4 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 42 x 59,4 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 42 x 59,4 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 42 x 59,4 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 70 x 100 cm. Sort tusj på papir

 

Størrelse: 42 x 59,4 cm. Sort tusj på papir

 


 

En serie tegninger med sort tusj som tar utgangspunkt i språket man finner i ulike typer arbeidstegninger; grafer, arkitekttegninger, kart, diagrammer, skjemaer o.l. Midt i det informative språket, dukker det opp noe gjenkjennelige som krever en annen måte å lese tegningene på.

Ordene og setningene man finner i tegningene, har også lag av betydning: Noe tydelig og konkret – samtidig noe mer uklart og mangetydig.

Det som er vanskelig å måle eller plassere får stå på lik linje med det som er målbart og eksakt definert. Slik vandrer assosiasjonene og tanker flettes inn i hverandre – som motsvar til et ensidig og klart sannhetsbilde.