Jeg er et todimensjonalt tomrom

Tegningene har ulik bredde: 152-210 cm, h= 70 cm. Sort tusj på papir.

 

En serie av sju tegninger som er formet som tegneseriestriper. Karakterene er hybrider av mennesker og dyr på samme måte som i tegneserieverden.

Figurene er plassert i ulike hverdagssituasjoner. I alle situasjonene tenker figuren at den ikke føler seg hjemme og uttrykker på ulike måter at livet oppleves regissert.

Tegneseriefigurenes tanker speiler en opplevelse av å føle seg fremmed. Samtidig kan tankene leses som figurenes refleksjoner over at de bare eksisterer i fiksjonsverden.