SOS (Sosialt Operativt Spill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet består av 60 tegninger i spillekort-størrelse: 8,7 x 5,6 cm. Sort tusj/ Inkjet-print

 

 

 

Tegningene fremstår som spillekort og ligger tilfeldig spredt utover et bord. Tegningene illustrerer fysiske inngrep som en person blir utsatt for. Ofte er det operasjoner hvor ulike mennesker graver i personens kropp. Andre steder blir deler av personen spist eller noen kroppsdeler blir fjernet og erstattet av kroppsdeler fra andre mennesker.

Disse makabre overgrepene blir skildret i et tegneseriespråk hvor karakteren blir okkupert og tilintetgjort igjen og igjen. Det antydes brutale opplevelser av identitetstap i de spill som foregår mellom mennesker.