Virke

22 metallskilt, størrelse: b = 23 x h = 17 cm. Etsing i sink. Dokumentasjon fra Virke montert ulike steder i Trondheim sentrum

Å virke eller å være i virke er knyttet til å være frisk. Likevel kan det å slite med kroniske sykdommer også oppleves som å være i kontinuerlig arbeid eller virke.

I vårt samfunn kan det oppleves som tabu å være mentalt syk. Samtidig er det noe allment humoristisk og veldig underholdende i påminnelsen om all galskapen som finnes.

ICD 10 er navnet på en internasjonal statistisk klassifikasjon av sykdommer og relaterte helseproblemer. Den gir en oversikt over psykiske lidelser og hvilke symptomer som kjennetegner de ulike lidelsene. Katalogen blir brukt av leger og psykologer til hjelp for å stille diagnose. Jeg har hentet ut bruddstykker av setninger som angir symptomer på psykiske lidelser. Subjektet i setningene er fjernet slik at det kun står igjen beskrivelser av menneskelige reaksjoner.

Tatt ut av sin sammenheng, virker kanskje ikke disse reaksjonene så sykelige lenger. Jeg kan kjenne meg igjen i flere av dem og må av og til trekke på smilebåndet av alt det irrasjonelle og absurde som hører med til å være menneske.

I dette prosjektet vil jeg synliggjøre og ufarliggjøre det skjulte ved disse lidelsene – her forsøker jeg å åpne for en betraktning av det unormale som noe allment og menneskelig. Å virke kan også bli forstått som å være tilstede eller å ha kontakt med seg selv. Noen ganger spør jeg meg hvem som virker best, de som reagerer eller de som ikke reagerer.

På skiltene har jeg angitt hvor i katalogen tekstene er hentet fra. Slik kan tekstene fremstå som bibelsitater eller som visdomsord. Jeg hang opp skiltene ulovlig i Trondheim by – en handling som symboliserte et brudd med det som er akseptert og normalt i det offentlige. I løpet av noen dager var alle skiltene fjernet.