Sharing Views

Dokumentasjon fra varetektcelle i politiarresten, politihuset i Bergen

Akrylmaling på vegg
Bergen Politi kontaktet Kunsthøgskolen i Bergen med ønske om utsmykking i varetektcellene i politiarresten.Jeg ville bruke situasjonen til å utforske spørsmål omkring fangenskap og frihet – og jeg betraktet prosessen det var å utføre utsmykkingen som en del av verket. Jeg ønsket å tilføre cellen en annen virkelighet – en påminnelse om at det finnes parallelle tilværelser.

Min intensjon var å gi rommet noe som kunne lette det klaustrofobiske i situasjonen og som kunne oppfattes som noe positivt og beroligende. Samtidig ville jeg at verket skulle ha et innhold som åpnet for en mangetydig tolkning og gjorde det interessant som ytring og handling.

Som motiv valgte jeg et vindu fra leiligheten hvor jeg bodde i Bergen. Jeg malte vinduet i reell størrelse og tilstrebet et naturalistisk uttrykk. Jeg ville at vinduet skulle oppleves som en illusjon ved første øyekast.

I flere uker stod jeg inne i cellen og malte. Det var klaustrofobisk og deprimerende og jeg ble hele tiden forstyrret av desperate rop fra de andre cellene i korridoren. Jeg klarte ikke å arbeide mer enn tre timer daglig.

Ved å male et vindu tydeliggjorde jeg mangelen som definerer rommets funksjon: Det skal stenge folk inne. Ved å male mitt eget vindu med utsikten jeg så hver dag, tilførte jeg rommet noe personlig. Det snek seg inn et snev av noe hjemlig i cellen. Samtidig var det bare et maleri.

Etter denne handlingen fikk jeg et annet forhold til min egen utsikt – når jeg nå så ut av vinduet hjemme, begynte jeg ofte å tenke på rommet i fengselet.